The Journaling of Vad 714

Subtitle

Blog

SkæRmarbejde Og Hjemmearbejde

Posted by [email protected] on
Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...» Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4.
februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...» Højesteret - Godtgørelse TV-overvågning HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2020 Sag BS‐27412/2019‐HJR (1. afdeling) Fagligt Fælles ...» Forretningsbetingelser
gladere medarbejdere
Må du læse dine medarbejderes e-mails og sms'er? Misligholdelse af fratrædelsesaftale Husk opdatering af ægtepagten ved kapitalforhøjelse i virksomheden. Firmabil - Hvem hæfter for parkeringsafgift og fartbøder?
hjemmearbejdsplads 2.0
Databeskyttelse i IDA FAQ: Sådan er dine rettigheder ift. Her kan du læse alle de spørgsmål, der relaterer sig til dine pligter og rettigheder ift. Arbejdsgiver pålægger mig at blive hjemme – selvom det ikke er muligt at arbejde hjemmefra- hvilken betydning får det for min løn? Du er berettiget til løn, da det er arbejdsgiver, der træffer beslutning om, at du ikke skal møde op på arbejde.
Kan jeg nægte at møde på arbejde af frygt for smitte? Som udgangspunkt kan du ikke nægte at møde på arbejde af frygt for at blive smittet med coronavirus. Det vil i så fald være ulovlig udeblivelse, der kan medføre en berettiget bortvisning.
Her gælder arbejdsmiljøloven ikke. Har du en hjemmearbejdsplads og arbejder hjemme mere end en dag om ugen i gennemsnit, gælder arbejdsmiljølovgivningen til gengæld. Arbejdstilsynet gør det klart, at den skelnen fortsat er gældende under den nuværende krise. Det vil sige, at din arbejdsgiver skal overholde arbejdsmiljøloven, når du er sendt hjem. I praksis kan Arbejdstilsynet dog ikke håndhæve reglerne i private hjem, og derfor opfordrer de til, at ledere og medarbejdere finder løsninger i fællesskab.
Opsigelse af gravid under prøvetid Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks Tvungen ferie under virksomhedslukning
Til ph.d. studerende Øresundspendlere, skat og social sikring Gælder reglerne for indretning af hjemmearbejdspladser stadig? Reglerne for hjemmearbejdspladser bliver i disse dage udfordret, hvor mange arbejder hjemme på grund af Corona-krisen.
Hvis du normalt ikke arbejder hjemme, kan du kun kræve at arbejde hjemme, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver. Kan jeg kræve at arbejde hjemme, hvis jeg bliver nødt til at passe mit barn, fordi mit barns vuggestue eller skole lukker ned?
Varsling - Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakt Må sygemeldt medarbejder tage på ferie? Personalehåndbog eller ansættelseskontrakt? APV - Hvad er dine pligter? Arbejdsmiljørepræsentant - hvornår og hvordan?
Andet spændende indenfor ansættelsesretten Men er du som arbejdsgiver ...» Stort set alle virksomheder er omfattet og forpligtet af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»
arbejd hjemmefra
Ferie, afspadsering og barsel Regeringens hjælp til virksomheder Til dig, der er ledig
Det er som udgangspunkt dit eget ansvar at finde pasning til dit barn, og du er derfor forpligtet til at møde på arbejde, selvom du ikke kan finde pasning til dit barn. Hvilken betydning har myndighedernes retningslinjer og anbefalinger for dit arbejdsliv? I vores FAQ finder du spørgsmål og svar inden for disse emner: Andre arbejdsopgaver og arbejdssted
I arbejdsmiljøloven skelnes der mellem hjemmearbejde og at have en hjemmearbejdsplads: Der er tale om hjemmearbejde, når man i gennemsnit arbejder hjemme mindre end en dag om ugen.
Opsigelse af funktionær - opsigelsesvarslet Medarbejder - Løn under sygdom?
Ansættelseskontrakt - udarbejdelse Gennemgang af ansættelseskontrakt
Funktionær eller direktør? Ansættelseskontrakt - vilkår om sygdom IT-politik overfor medarbejdere Medarbejders udeblivelse - strandet på ferie
”Reglerne med krav til hjemmearbejdspladser gælder også under de aktuelle omstændigheder. Formålet med reglerne er bl.a. at undgå skader og gener, og reglerne gælder fortsat. Arbejdstilsynet fører normalt ikke tilsyn i ansattes private hjem, og i den nuværende situation med COVID, fører vi alene tilsyn i forhold til fx alvorlige ulykker og klager”. IDA opfordrer også medlemmer, tillidsvalgte og ledere til at finde løsninger i fællesskab, så vi både kan passe vores arbejde, vores børn, men også os selv og hinanden.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments